II. FORUM MedTech Slovenija

28. in 29. september 2023

DOSTOPNA IN ENAKOVREDNA OBRAVNAVA

UPORABNIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Digitalizacija kot učinkovito orodje za enakovredno in učinkovito obravnavo

PROGRAM DOGODKA

1. DAN – četrtek, 28. september

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 – 10.00 OTVORITEV FORUMA MEDTECH SLOVENIJA

 • mag. Mojca Šimnic Šolinc, predsednica GZS Zbornice MedTech Slovenija
 • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS
 • Boštjan Kersnič, podpredsednik ZZS
 • Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS

10.00 – 11.00

Povzetek doprinosov po zaključku 1. FORUMA MedTech Slovenija k ureditvi posameznih področij.

 • Update on MD Regulation and IVD Regulation – an industry perspective
  Petra Zoellner, MedTech Europe, Industrial Policies Director IVDR-MDR
 • Dr. Valentina Prevolnik Rupel, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

11.00 – 11.30 ODMOR ZA KAVO

11.30 – 13.30

Doprinos registra k obravnavi sladkornega bolnika

Uvod v tematiko s pregledom ekonomskega vidika obravnave sladkorne bolezni ter primeri dobrih praks digitalizacije podatkov – iz Slovenije in tujine.

 • Diabetes and Digitalization: Market Access Overview
  Simon Verdonck, Market Access Senior Consultant Europe & Asia Pacific Alira Health
 • Finančno breme obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji (Petra Došenović Bonča, Dalibor Gavrić, Karmen Janša in Jože Sambt)
  Dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta
 • Medicinski pripomočki in njihov vpliv na obvladovanje sladkorne bolezni
  Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke, Direkcija ZZZ
 • Prihodnost podatkov o sladkorni bolezni v Sloveniji
  Iztok Štotl, dr. med., predsednik Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) Informatika v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje
 • Population-based diabetes management: a perspective from Scotland
  Dr. Scott G. Cunningham, soustanovitelj, direktor in glavni tehnični direktor pri MyWay Digital Health ter višji predavatelj na Univerzi v Dundeeju

13.30 – 14.30 KOSILO

14.30 – 15.30 OKROGLA MIZA

 • Kako lahko z digitalizacijo in registri povečamo stroškovno učinkovitost in kakovost oskrbe sladkorne bolezni?
 • Ali lahko modele dobrih praks registrov iz tujine uporabimo za izboljšanje dela?
 • Nam digitalizacija ponuja možnost, da se lahko naučimo več o sami bolezni?

To je le nekaj vprašanj, ki jih bomo odprli na okrogli mizi, ki bo v središče razprave postavila oskrbo sladkornega bolnika v dobi digitalizacije. S sogovorniki iz različnih strokovnih področij bomo ugotavljali, kako lahko orodja, kot so registri, ter digitalna povezljivost podatkov prispevajo k spremljanju in dodatnem izboljšanju obravnave sladkorne bolezni ter obenem omogočajo identifikacijo dodatnih izzivov na področju te bolezni.

Govorci okrogle mize:

 • Andrej Janež, dr. med., profesor interne medicine in predstojnik Klinike za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
 • Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
 • Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke, Direkcija ZZZS
 • Iztok Štotl, dr.med., predsednik Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) Informatika v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje

Moderatorka okrogle mize: Maruša Krkoč

2. DAN – petek, 29. september

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 – 11.00

Doprinos digitalizacije k obravnavi kronične rane in njenemu preprečevanju

Uvod v tematiko s predstavitvijo in vlogo društva DORS ter njegove vloge na področju preventive oziroma preprečevanja preležanin (RZP/PZP) ter oskrbe ran. Spoznali bomo, kakšne so evropske smernice na tem področju ter kako uspešno jih lansiramo v slovensko prakso, ter zaključili s pregledom ekonomskega vidika obravnave bolnika s kronično rano ter vpogledom v težave, s katerimi se soočajo bolniki s kronično rano.

 • Wound Care: Overview & Innovations
  Simon Verdonck, Market Access Senior Consultant Europe & Asia Pacific Alira Health
 • Kaj vemo o kakovosti in vrednosti obravnave pacienta s kronično rano?
  Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice
 • Focusing on effective pressure ulcer prevention: costs and benefits
  Michael Clark, komercialni direktor velškega inovacijskega središča, specializiranega za obravnavo ran Welsh Wound Innovation Centre
 • E-vigilanca
  Julijan Stropnik, mag. lab. biomed., vodja strokovne delovne skupine za vigilanco, Zbornica MedTech Slovenija
 • Slovenske smernice za oskrbo kroničnih ran
  prim.doc.dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., višja svetnica
 • Dostopnost pripomočkov za oskrbo ran – kaj se dogaja v Sloveniji?
  Nataša Čermelj, DORS
 • Priložnosti za izboljšanje kakovosti in stroškovne učinkovitosti oskrbe kroničnih ran
  Dr. Marjeta Logar Čuček, sekcija medicinskih sester v managementu
 • Podatki zdravstvenega zavarovanja – zbiranje in uporaba
  Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj, ZZZS

  11.00 – 11.30 ODMOR ZA KAVO

  11.30 – 13.30 OKROGLA MIZA

  • Kakšne so pasti trenutnega financiranja materialov za oskrbo ran na primarnem nivoju?
  • Kakšne možnosti za izboljšavo oskrbe kronične rane ter kako lahko sredstva namenjena oskrbi ran zagotovimo tako, da bo bolnik res dobil učinkovito zdravljenje?
  • Kako dobro je urejeno področje preventive oziroma preprečevanja preležanin (RZP/PZP)?

  To je nekaj izhodišč, ki v središče okrogle mize postavljamo bolnika z rano ter težave, s katerimi se pogosto sooča. Gostje nam bodo postregli z razmišljanji, kje vidijo načine, da bolnik s kronično rano pride do ustrezne obloge, v primeru, da mu jo osebni zdravnik ali patronažna sestra ne zagotovita. Pogovarjali se bomo tudi o možnosti vzpostavitve registra ran ter obravnavali vprašanje, kako bi z digitalizacijo na tem področju lahko izboljšali pregled in spremljanje bolnikov z rano in s tem tudi bolj kakovostno oskrbo.

  Skupaj z govorci bomo poiskali rešitve, kako lahko bolje uredimo to področje in na kakšen način nam pri tem lahko pomagajo različna orodja, vključno s konceptom na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave.

  Govorci okrogle mize: 

  • prim.doc.dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., višja svetnica
  • Tadeja Krišelj, dipl.m.s. / RN, ET, univ.dipl.org/ BscOrg
  • Dr. Igor Frangež
  • Andrej Plesničar, dr.med., ZZZS
  • Dr. Zdenka Tičar, Ministrstvo za Zdravje
  • Staša Rojten, dipl. med. sr., vodja patronažne sekcije, ZD Nazarje

  Moderatorka okrogle mize: Melita Grumerec

  13.30 – 14.30 KOSILO IN MREŽENJE

  * Organizator si pridržuje pravice do morebitnih sprememb programa in govorcev.

  KONTAKT

  © GZS 2023. Vse pravice pridržane.